Bij de keuze voor een leaseauto hebben ondernemers en ZZP-ers vaak vragen over financial lease. En dat is logisch want financial lease is een financiële dienst die enige kennis en inzicht in de details vereist alvorens je een contract tekent. Daarom hebben we hieronder de meest gestelde vragen over financial lease voor je op een rij gezet.

Wat is financial lease?

Financial lease (financiële lease) is een leasevorm die lijkt op een zakelijke lening voor bedrijven. Waarbij de kredietgever (de lessor) het voor de zakelijke klant (lessee) mogelijk maakt om gebruik te maken van een voertuig of gereedschap zonder dat de klant het hele aankoopbedrag in 1x hoeft te voldoen. De klant betaalt veelal in maandelijkse termijnen voor het gebruik van het voertuig of gereedschap. Dit bedrag bestaat deels uit aflossing en deels uit rente. Elke maand word het lease object iets meer van de zakelijke klant.
In ruil voor de veelal maandelijkse betalingen verkrijgt de zakelijke klant aan het einde van het contract wel de volledige eigendom van het geleasde object. De lessor (meestal een bank of leasemaatschappij) krijgt gedurende de looptijd wel pandrecht op het geleasde object om haar financiële risico te beperken. De rente is het verdienmodel voor de kredietgever. Vaak is het wel mogelijk om tussentijds extra aflossingen te doen.
Let op: in tegenstelling tot operational lease of short lease zitten de kosten van verzekering en onderhoud en reparaties bij financial lease nog niet in je maandbedrag. Die kosten komen er dus nog wel bij en die zaken moet je dus ook zelf nog regelen.

Wat zijn de voordelen van Financial Lease?

Met financial lease kunnen bedrijven apparatuur of voertuigen aanschaffen / gebruiken zonder in 1x het aanschafbedrag op te hoeven hoesten. Hierdoor blijft er voor de lessee (zakelijke klant) de mogelijkheid open om eventueel aanwezig werkkapitaal te investeren in andere zaken / activiteiten. Als we puur naar leaseauto's kijken dan verschilt financial van operational lease en shortlease in het feit dat er geen kilometerbundel (beperking) wordt afgesproken. Bij financial lease kun een klant wel profiteren van een belastingvoordeel zoals het terugvorderen van de btw over de aanschafwaarde.

Wat zijn de nadelen van Financial Lease?

In de praktijk zijn er ook een paar nadelen denkbaar waarover je goed moet nadenken.

Allereerst kun je door schade of andere oorzaken te maken krijgen met waardedalingen. Dan wordt het gelease voertuig door de schade of bijvoorbeeld slijtage minder waard dan het lease bedrag. Maar die schuld moet wel helemaal terug betaald worden.
Ten tweede wordt je in vergelijking met operational lease veel minder ontzorgd. Je bent zelf verantwoordelijk voor onderhoud en verzekering. Die kosten vallen ook buiten je leasebedrag.
Tot slot is het natuurlijk een financiële verplichting die je contractueel aan gaat voor een aantal jaren.

Wat is beter: Financial Lease of Private Lease?

Het antwoord op deze vraag hangt af van drie dingen:

  1. de bedrijfsvorm van jouw onderneming
  2. je specifieke behoeften als ondernemer qua ontzorging
  3. je doelstellingen bij de aanschaf van te leasen object.